Du må se min, hvis jeg må se din!

af 26. 01. 20220 Kommentarer

Vi hører gang på gang, at det sundhedsfaglige personale er ved at bukke under for det enorme dokumentationskrav, som er en del af lovgivningen, og at vi skal se på, hvordan vi kan skære ned på det. Samtidig tilstræber vi datadrevet ledelse og bryster os af at være verdensførende inden for sundhedsdata. For at vi fortsat skal kunne holde denne førerposition er vi nødt til at sikre, at vi fortsat får indsamlet data af høj kvalitet, og som er tilgængelig i hele IT-økosystemet. Men det kræver en del!

 

Jeg møder mange i SMV-miljøet, der har som mål at udvikle en app – eller en app som supplement til fx deres sensorløsning. Mange af dem er dygtige og ved, at back-end’en er mindst lige så vigtig som brugergrænsefladen. De er også ihærdige og beslutsomme, så de kaster sig ud i at løse opgaven så hurtigt, de kan. Når jeg så møder dem, står de typisk med en fin løsning, som de er stolte af, og som de gerne vil have min hjælp til at sælge, men jeg bliver sjældent imponeret. De har nemlig ikke fra start tænkt igennem, hvordan deres løsning skal spille ind det store sundheds-IT-økosystem. De har nok først tænkt, at det ikke er særligt vigtigt, og at det kunne de altid løse senere, men det er altså en skam.

Jeg skiller tingene ad og analyserer løsningen op mod denne ALT-model:

Anvendelse

Man siger, at implementeringen af nye teknologiske løsninger indeholder 10% teknik og 90% organisation. Det er nok sat på spidsen, men sikkert er det, at det organisatoriske aspekt ofte bliver undervurderet. Man må gøre sig klart, hvilke arbejdsgange løsningen skal spille ind i, og om der er nogle patientsikkerhedsaspekter, man skal tage højde for. Desuden må man have valide undersøgelser af den kliniske effekt, som kan sammenholdes med patientens perspektiver. For at have en godt udgangspunkt for at kunne sælge løsningen må man desuden have styr på ”kundens business case” og om der er nogle kulturelle, etiske eller juridiske aspekter, som man skal tage højde for.

Logik

”Forretningslogikken” er indlejret her som en ”Business Process Engine”, der kan sørge for, at sikre procesunderstøttelse; altså at data optræder alle relevante steder i løsningen og kan medvirke til beslutningsstøtte. For at opnå den bedst muglige anvendelse af data fra løsningen og andre datakilder er det altafgørende, at sikre interoperabilitet – både teknisk og semantisk. Dét findes der et hav af standarder, som kan hjælpe en med. HL7 kan man fx ikke komme uden om, og de internationale klassifikationer som ICD10/11 og SNOMED CT er også værd at interessere sig for.

Teknik

Dette er den klassiske forståelse af en back-end. Det er her datalagring og -udveksling foregår. Hvis ikke man fra start har tænkt ind, at data skal kunne udveksles, så stopper det her, og jeg vil frækt påstå, at det som er bygget, blot er en flot prototype.

 

Som nævnt kræver dette arbejde altså en del. Det er dygtige og driftige udviklere som lykkes. I deres egen selvforståelse har de nok set sig selv som oplagte til at drive den virksomhed, der skal bygges op om deres løsning. Her har jeg set flere grelle eksempler på, at dét ikke lykkes. Det ville være skønt, hvis man kunne tage præstigen ud af ligningen og sætte den dygtige udvikler til at sikre den fortsatte udvikling  – og så tage andre folk ind med kompetencer indenfor ledelse og kommercialisering til forretningsdelen. Det lader dog til at være en meget svær erkendelse, men det er en helt anden snak…

 

 

 

 

 

Susie Wagner

Susie Wagner

TECHNOLOGISTA

Bag disse indlæg og i spidsen for Infocura står jeg, Susie Wagner. Jeg er svær at komme udenom, når du vil sikre optimale sundheds- og velfærdsteknologiske løsninger, hvor teknikken understøtter sundhedspersonalets praktiske hverdag, og alle de politiske og kommercielle hensyn er tænkt ind fra starten.

Seneste indlæg