Priser

Priser for foredrag, undervisning, rådgivning og bestyrelsesposter

Min spidskompetence er at sikre helheden i sundheds- og velfærdsteknologien, så tekniske løsninger passer ind i sundhedspersonalets hverdag, samtidig med at de er politisk forankret.

Derfor er det i alles interesse, at jeg har et detaljeret og opdateret kendskab til alle tre fokusområder, hvorfor sygehuse, plejehjem, undervisningsinstitutioner betaler reduceret pris for undervisning og foredrag.

Kontakt mig på 24 94 72 70 for en pris.

For øvrige kunder gælder følgende priser:

Foredrag: 10.000 kroner ekskl. moms

Undervisning

1 dag: 25.000 kroner ekskl. moms

½ dag: 15.000 kroner ekskl. moms

 

Medlem af advisory boards

30.000 til 50.000 ekskl. moms årligt

 

Bestyrelsesmedlem

50.000 til 100.000 årligt

 

Formand

Ovenstående priser + 100%

 

Konsulentassistance

1 dag = 7½ time: 12.750 kroner ekskl. moms

Klippekort med 10 dage: 90.000 kroner ekskl. moms

Klippekort med 30 dage: 250.000 kroner ekskl. moms

 

½ dag = 4 timer: 7.500 kroner ekskl. moms

Klippekort med 10 halve dage: 50.000 ekskl. moms

Klippekort med 30 halve dage: 140.000 kroner ekskl. moms

 

Alle klippekort gælder i et år og betales, før jeg begynder på opgaven.

Prisen for konsulentdage er inkl. transporttid og ekskl. transportudgifter.

Forberedelse faktureres særskilt.

Forretningsbetingelser

Aftaler & betaling

Jeg begynder ikke at arbejde på en opgave uden en skriftlig aftale. Alle aftaler er bindende, og der er en betalingsfrist på otte dage. Jeg handler kun med erhverv, og derfor er alle priser ekskl. moms.

Konsulentopgaver samt forberedelse afregnes i hele eller halve dage, der kan betales enkeltvis eller via klippekort. Har du et klippekort, vil du kunne forvente, at jeg kan gå i gang med en opgave i løbet af en måned.

Klippekortet udstedes til den enkelte virksomhed og kan derfor ikke overdrages eller sælges til andre.

Du kan til enhver tid få oplyst, hvor mange timer, du har tilbage på klippekortet, og hvilke opgaver jeg har løst på de brugte klip.

Klippekort udløber et år efter faktureringsdatoen. Ubrugte klip refunderes ikke.

Transporttiden er inkluderet i mine priser. Hertil kommer kilometerpenge og eventuelt fly, bro og hotel, som aftales på forhånd.

Du sikrer, at mine projekter prioriteres af medarbejdere og samarbejdspartnere. Når jeg arbejder på din adresse, stiller du en arbejdsplads samt mødelokale til rådighed til mig.

Arbejdstid
Mine arbejdstider er hverdage fra 8.00 til 17.00.

Hvis arbejdet kræver, at jeg arbejder mellem klokken 17.00 og 8.00 på hverdage, kommer et tillæg på 50 procent oveni.

I weekender og på helligdage kommer et tillæg på 100 procent oveni. Weekenden begynder fredag klokken 17.00. Disse tillæg kan også betales gennem klippekort.

Hvis jeg arbejder på disse tidspunkter, fordi det passer bedst i min kalender, betaler du ikke tillæg.

Du kan til enhver tid få oplyst mine ferieplaner, ligesom jeg selvfølgelig opretter autosvar på mail, når jeg har ferie eller er syg, så du automatisk bliver orienteret om, at jeg p.t. er indisponibel, når du kontakter mig.

Aflysninger
Alt arbejde, herunder foredrag, kurser, workshops, rådgivning og konsulenthjælp, der aflyses mindre end 14 dage før det skal findes sted, faktureres med 100% af beløbet.

Alt arbejde, der aflyses mindre end en måned før det skal findes sted, faktureres med 50% af beløbet.

Hvis arbejdet flyttes til en anden dato mindre end en måned før det skal findes sted, faktureres 25% oveni den oprindeligt aftalte pris.

Ophavsret
Jeg har ophavsret til alle mine præsentationer og alt mit undervisningsmateriale og udleverer det gerne i forbindelse med en opgave. Hvis jeg udarbejder materiale til jer, er det jeres. Med mindre andet aftales, vil jeg af og til referere til arbejdet i andre sammenhænge – dog uden nogensinde at sætte din virksomhed i et dårligt lys.

Referencer
Som selvstændig er jeg helt afhængig af kundereferencer, så hvis ikke andet aftales, vil jeg anvende din virksomheds navn og logo i min markedsføring – og meget gerne sammen med en udtalelse fra dig.

Ansvar
Jeg og mine samarbejdspartnere kan ikke drages til ansvar for resultatet af vores arbejde, herunder om rådgivningen resulterer i salg, eller at en juridiske godkendelse opnås.