Bestyrelser og advisory boards

Søger du en teknologisk sundhedsnørd til bestyrelsen eller advisory boardet?

Udover titlerne sygeplejerske, sundhedsinformatiker (MI) og ’eMBA’ i strategisk ledelse og forretningsudvikling, har jeg en bestyrelsesuddannelse fra Board Company og arbejdet med både praktiske og teknologiske sundhedsløsninger i + 20 år.

Derfor er jeg et attraktivt bidrag for virksomheder i sundhedsbranchen eller teknologivirksomheder, der vil ind på markedet.

Det kan være

  • MedTech-virksomheder, hvis produkter eller software udvikles til sundheds- og plejesektoren
  • Plejehjem, hospitaler eller sundhedscentre. Enten 100 % private, eller hvor offentlige og private aktører samarbejder
  • Humanitære eller politiske sundhedsorganisationer

Oftest drager små og mellemstore virksomheder mest nytte af min ekspertise i den tidlige fase af scale-up. For jeg ved, hvordan I optimerer løsningerne, så de bliver mest attraktive for markedet, og hvordan vi åbner de rette døre. Gerne de internationale, hvor vi øger salgspotentialet radikalt, udover den anerkendelse vi får med internationaliseringen.

Som EU-akkrediteret Business Coach har jeg primært rådgivet internationale virksomheder. Og som partner og chefkonsulent i Synsana EEIG udarbejdede jeg, med direkte reference til Europakommissionen, retningslinjer for patientrapporterede sundhedsdata fra mobile apps (mHealth) i en arbejdsgruppe med 35 nøje udvalgte deltagere.

Eftersom Synsana var registreret i Skotland, ved jeg, hvor kompliceret det blev at handle med britiske virksomheder efter Brexit. Heldigvis fandt jeg også ud af, hvordan vi nogle gange kan lægge strategien, så vi undgår problemerne.

Med mig i bestyrelsen bliver min viden og erfaring integreret i virksomheden, fordi samarbejdet oftest foregår over flere år. Derfor er jeg der både når strategien skal udvikles og implementeres – og løbende revurderes. Især det sidste er vigtigt. For netop i analysefasen kan vi for alvor optimere, så vi gør mere af det, der virker, og tager fat om det, der ikke gør. Og så trækker jeg selvfølgelig også på mit netværk.

Forvent, at jeg udfordrer med spørgsmål som:

  • Hvilke produkter og services skal vi sælge i fremtiden?
  • Med hvilke forretningsmodeller kommer vi bedst ind på markedet? Også internationalt?
  • Hvordan skalerer vi virksomheden?
  • Hvordan etablerer vi partnerskaber? Og hvilke?
  • Hvordan minimerer vi risikoen for at blive disrupted?
  • Hvordan tiltrækker vi de skarpeste og mest attraktive profiler?
  • Hvordan etablerer vi datadrevet ledelse?

 

 

Jeg er netop indtrådt i bestyrelsen for  Visionsoftware ApS, hvor direktøren udtaler følgende:

”Jeg ser frem til at kunne drage fordel af Susies sammensatte faglige profil med en unik kombination af kompetencer fra sundhed, teknologi og forretning. Med sin kliniske baggrund vil Susie ikke alene gøre en stor forskel i vores forretning, men sammen med os bidrage til at understøtte både patientsikkerheden på hospitalerne og en optimal udnyttelse af hospitalernes genanvendelige kirurgiske udstyr, så også den grønne dagsorden bliver tilgodeset.”

Søren Bilsøe, CEO

Susie Wagner SoMe foto

Skal vi tage en snak?

Det at vælge de rette bestyrelsesmedlemmer kan være mindst lige så krævende som at ansætte. Så tit kan der være behov for flere møder over en længere periode. Skal vi lave den første aftale nu? Så ring 24 94 72 70, eller send en mail

Dataindsamling har ikke til formål at indsamle tilfældige eller besynderlige kendsgerninger.
Dens formål er at redde liv og øge sundhed og velvære.
Florence Nightingale 1859:
”Notes on
Nursing. What It Is and What It Is Not”