Bestyrelser og advisory boards

Søger du en teknologisk sundhedsnørd til bestyrelsen eller advisory boardet?

Udover titlerne sygeplejerske, sundhedsinformatiker (MI) og ’eMBA’ i strategisk ledelse og forretningsudvikling, har jeg en bestyrelsesuddannelse fra Board Company og arbejdet med både praktiske og teknologiske sundhedsløsninger i + 20 år.

Derfor er jeg et attraktivt bidrag for virksomheder i sundhedsbranchen eller teknologivirksomheder, der vil ind på markedet.

Det kan være

  • MedTech-virksomheder, hvis produkter eller software udvikles til sundheds- og plejesektoren
  • Plejehjem, hospitaler eller sundhedscentre. Enten 100 % private, eller hvor offentlige og private aktører samarbejder
  • Humanitære eller politiske sundhedsorganisationer

Oftest drager små og mellemstore virksomheder mest nytte af min ekspertise i den tidlige fase af scale-up. For jeg ved, hvordan I optimerer løsningerne, så de bliver mest attraktive for markedet, og hvordan vi åbner de rette døre. Gerne de internationale, hvor vi øger salgspotentialet radikalt, udover den anerkendelse vi får med internationaliseringen.

Som EU-akkrediteret Business Coach har jeg primært rådgivet internationale virksomheder. Og som partner og chefkonsulent i Synsana EEIG udarbejdede jeg, med direkte reference til Europakommissionen, retningslinjer for patientrapporterede sundhedsdata fra mobile apps (mHealth) i en arbejdsgruppe med 35 nøje udvalgte deltagere.

Eftersom Synsana var registreret i Skotland, ved jeg, hvor kompliceret det blev at handle med britiske virksomheder efter Brexit. Heldigvis fandt jeg også ud af, hvordan vi nogle gange kan lægge strategien, så vi undgår problemerne.

Med mig i bestyrelsen bliver min viden og erfaring integreret i virksomheden, fordi samarbejdet oftest foregår over flere år. Derfor er jeg der både når strategien skal udvikles og implementeres – og løbende revurderes. Især det sidste er vigtigt. For netop i analysefasen kan vi for alvor optimere, så vi gør mere af det, der virker, og tager fat om det, der ikke gør. Og så trækker jeg selvfølgelig også på mit netværk.

Forvent, at jeg udfordrer med spørgsmål som:

  • Hvilke produkter og services skal vi sælge i fremtiden?
  • Med hvilke forretningsmodeller kommer vi bedst ind på markedet? Også internationalt?
  • Hvordan skalerer vi virksomheden?
  • Hvordan etablerer vi partnerskaber? Og hvilke?
  • Hvordan minimerer vi risikoen for at blive disrupted?
  • Hvordan tiltrækker vi de skarpeste og mest attraktive profiler?
  • Hvordan etablerer vi datadrevet ledelse?

 

 

Fra september 22 til 23 deltog jeg i bestyrelsen for Visionsoftware ApS, mens vi optimerede produktet frem til det kommercielle proof of concept. Herefter bidrog jeg med at gøre virksomheden klar til salg.

En bestyrelsespost, jeg netop fik pga. mine kompetencer i krydsfeltet mellem sundhed, teknologi og forretning.

Susie Wagner SoMe foto

Dataindsamling har ikke til formål at indsamle tilfældige eller besynderlige kendsgerninger.
Dens formål er at redde liv og øge sundhed og velvære.

Florence Nightingale 1859:
”Notes on Nursing. What It Is and What It Is Not”