Offentlige kunder

Nå jeres mål med ny sundhedsteknologi

Når moderne sundhedsteknologi implementeres intelligent, er udbyttet stort:

  • I kan spare dyre personaletimer – eller udnytte samme ressourcer mere optimalt andre steder
  • Patienter kan undersøges og behandles korrekt og effektivt fra starten, så de hurtigere afslutter deres behandling
  • Patienter, der behandles præcist og optimalt – første gang, kommer ikke tilbage

Så både i kroner, patientsikkerhed og fastholdelse af attraktivt personale vinder I. Men hvorfor hører vi så i stedet tit om udstyr, der ikke bruges optimalt eller måske slet ikke kommer ud af skabet?

Mine bud er:

  • Det kræver tid og know how at implementere ny teknologi
  • Personalet kan ikke se, at udstyret løser deres vigtigste problemer

Derfor begynder problemet længe før, de nye løsninger ligger urørte i skabet.

Min løsning er:

Før I køber nyt, skal I sætte et mål for, hvilke resultater I vil opnå. Herefter regner I baglæns og planlægger, hvad I skal sætte i gang for at nå målet. En proces, jeg kan facilitere, så vi kommer forbi alle de vigtige spørgsmål:

”Hvilket problem vil vi løse?”

”Hvorfor løser vi det?”

”Er det det vigtigste sted at sætte ind?”

”Hvordan løser vi det?”

”Hvilke faggrupper og enkeltpersoner er vigtige, for at implementeringen bliver en succes?”

”Hvordan uddanner og engagerer vi dem?”

”Hvilke problemer skal vi forebygge i processen?”

”Hvor meget buffertid skal vi lægge ind?”

”Hvilke delmål arbejder vi efter?”

Kom på forkant, og tag kontrollen

Som med anden forandringsledelse er det både essentielt at sørge for, at deltagerne er engagerede, og at I er på forkant med de mest kritiske spots i processen. Så vi undgår, at de bliver til et problem.

Her kan I profitere af min store erfaring med lignende tiltag i snitfladen mellem sundhedssektor og ny teknologi. På mit CV står en attraktiv og sjælden kombination af uddannelserne: Sygeplejerske, sundhedsinformatiker (MI) og ’eMBA’ i strategisk ledelse og forretningsudvikling. Siden 1998 har jeg arbejdet med organisatoriske forandringer gennem digitalisering på tværs i sundhedsvæsenet.

Derfor ved jeg både, hvor problemerne opstår, og hvordan vi lægger en strategi, så I får kontrollen over teknologien og det fulde udbytte af jeres investering.

Vil I profitere af mine kompetencer

Så har I flere muligheder.

Jeg kan enten facilitere hele processen lige fra at identificere problemet og vælge produktet, til alt er implementeret med succes. Eller jeg kan rådgive jer undervejs, så I selv sørger for den succesfulde implementering.

Ring 24 94 72 70, eller send en mail. Så kommer jeg gerne forbi til en uforpligtende kop kaffe og hører mere om jeres problem og den teknologi, I overvejer.

Vil I profitere af mine kompetencer

Så har I flere muligheder.

Jeg kan enten facilitere hele processen lige fra at identificere problemet og vælge produktet, til alt er implementeret med succes. Eller jeg kan rådgive jer undervejs, så I selv sørger for den succesfulde implementering.

Ring 24 94 72 70, eller send en mail. Så kommer jeg gerne forbi til en uforpligtende kop kaffe og hører mere om jeres problem og den teknologi, I overvejer.

”Flot gennemført strategiarbejde! Baseret på en gennemgang af KMD’s eksisterende produkt-portefølje samt kundesegmenter og konkurrenter lå der en operationel plan for strategiske ambitioner, prioriteringer og katalysatorer sammen med en handlings- og investeringsplan, hvor også teknologi- og plat-formsvalg var beskrevne.”

Kenneth Mikkelsen, General Manager – IQVIA Denmark

Som EU-akkrediteret Business Coach i ”Horizon 2020’s SME Instrument Programme” har jeg opnået følgende gennemsnitlige vurdering: