Foredrag til sundhedsfaglige

Tag teknologien med på holdet

Har dit personale modstand mod teknologi?

En modstand, der handler om, at professionel omsorg og teknologi er hinandens modsætninger?

Ofte bunder denne modstand i misforståelser, og at sundhedspersonale tænker mere på, hvad de selv har lært om praktisk omsorg, end hvad patienten måske foretrækker.

De allerfleste patienter vil i virkeligheden nok helst klare sig selv ved hjælp af teknologi fremfor at være afhængige af andre mennesker. Også kaldet patient empowerment.

På dette foredrag kommer jeg med en række eksempler på, hvordan de teknologiske muligheder kan løfte kvaliteten af behandlingen og plejen, samtidig med at patienterne bliver mere tilfredse. Og jeg provokerer jer og udfordrer den klassiske opfattelse af, at mennesker altid er at foretrække frem for maskiner.

Mens antallet af ældre borgere stiger nærmest proportionalt med, at budgetterne beskæres, er vi nødt til at tænke nyt. Og teknologien kan understøtte behandlingen og plejen, så patienternes helbred og tilfredshed forbedres, og vi igen opnår et sundhedsvæsen i verdensklasse. Det får I en række eksempler på.

For maskinerne er ikke en trussel mod arbejdspladserne, men derimod en garanti, der sikrer, at I fremover kan fokusere på de mere specialiserede behandlings- og plejeopgaver.

Foredraget kan enten holdes på dansk eller engelsk.

Ring 24 94 72 70 med det samme.

Technology is nothing. What’s important is that you have a faith in people, that they’re basically good and smart, and if you give them tools, they’ll do wonderful things with them.

Steve Jobs

I had Susie Wagner facilitating a whole day innovation workshop for cross disciplinary participants with the focus on developing new healthcare products or services. Susie did so with great enthusiasm and expertise. I give Susie by best recommendations and will certainly use her competences again.

SØREN MØLLER PARMAR-SIELEMANN SENIOR CONSULTANT, WELFARE TECH